Volám sa Miloš Ihnát, mám 52 rokov a som rodený Košičan.
Som ženatý a mám 2 deti – dcéru Ivanu a syna Damiána.

Vyštudoval som na Technickej Univerzite v Košiciach – odbor Ekonomika a riadenie a tohto roku som ukončil štúdium na Právnickej fakulte.

V profesionálnom živote som prešiel od referentských až po riadiace funkcie. Svoje vzdelanie, vedomosti a skúsenosti v súčasnosti uplatňujem pri riešení vecí verejných a na odstránenie problémov, ktoré trápia Košičanov.

Ako aktívny poslanec pôsobiaci už niekoľko rokov vo verejnom živote úspešne riešim problémy rómskeho etnika, dopravy, školstva, ale aj každodenné problémy, ktoré trápia bežných občanov. V tomto pozitívnom trende chcem naďalej pokračovať.

Medzi moje záujmové činnosti patrí šport – atletika, hokej, futbal, basketbal, turistika, kultúra a spoznávanie nových prírodných krás a politika.

V košiciach, 20.6.2018