Môj príbeh

Vytrvalosť, úprimnosť, pevnú vôľu, vieru v dobro a pravdu som získal vďaka výchove mojich drahých rodičov. Tí mi umožnili vyštudovať moju prvú vysokú školu, Strojnícku fakultu Technickej Univerzity v Košiciach, odbor Ekonomika a riadenie, čo mi následne umožnilo pracovať v najväčšej oceliarenskej spoločnosti na Slovensku.

Tá sa však k mojej práci a prínosom pre jej rozvoj nezachovala seriózne a z dôvodu neoprávnenej výpovede zo zamestnania som so spoločnosťou U.S. Steel Košice, s.r.o. bojoval takmer osem rokov v zložitých súdnych sporoch, nakoniec som nad oceliarenským gigantom zvíťazil a všetky súdne spory vyhral. Ale žiaľ stálo ma to veľa energie. Prišiel som o rodinu, stratil som predstavu o budúcnosti a tiež mnohých priateľov. Určite ma to však ešte viac zocelilo a vďaka tomu teraz vždy hľadám možnosti „ako sa to dá”. Celé súdne konanie ma inšpirovalo k štúdiu práva, ktoré som úspešne ukončil v roku 2016.

V čase dostavby sídliska Ťahanovce, kde žijem od roku 1996, som sa začal aktívne venovať veciam verejným a v roku 2002 som úspešne kandidoval za poslanca Miestneho zastupiteľstva. Popri vykonávaní poslaneckej činnosti sa tiež venujem mojej rodine, potulkám našou krásnou prírodou, relaxu, svojim priateľom a samozrejme práci.

Vždy vytrvalo idem za svojimi cieľmi a snažím sa žiť tak, aby som za sebou zanechal kus poctivej práce a prispel k tomu, aby som bol prínosom pre naše krásne Košice, ktoré tak nesmierne milujem.